Witamy na stronie www klubu
hodowców kotów brytyjskich
Strona ta powstała z myślą o tym, aby
dostarczyć jak najwięcej informacji na
temat rasy i hodowli kotów brytyjskich
Zapoznaj się z działalnością bcc i...

Jak zostać członkiem klubu?

Aby zostać członkiem Klubu Hodowców i Miłośników Kotów Brytyjskich BRI CC należy przesłać mailem lub na adres korespondencyjny klubu BRI CC
deklarację członkowską
Przed jej wypełnieniem prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem BRI Cat Club-u oraz z regulaminem hodowlanym.

O decyzji Rady kandydat zostanie powiadomiony pocztą e-mail w terminie 14 dni od daty dotarcia deklaracji do BRI CC.

Zgodnie z regulaminem BRI Cat Club-u , członkiem Klubu może zostać osoba, która:

 1. zdeklarowała chęć członkostwa w Klubie,
 2. w pełni akceptuje regulamin Klubu BRI CC,
 3. wniesie wpisowe oraz opłaci składkę obowiązującą w Klubie,
 4. uzyska rekomendację dwóch członków Klubu (co najmniej jeden z członków musi być w Radzie Klubu),
 5. zobowiązuje się umieścić na swojej stronie internetowej banner klubu.

Wypełnioną drukowanymi literami i podpisaną własnoręcznie deklarację można przesłać na dwa sposoby :

 1. listownie na adres korespondencyjny klubu:
  BRI Cat Club
  ul. Władysława Reymonta 25/1
  05-827 Grodzisk Mazowiecki
 2. pocztą e-mail na adres czankra@kotybrytyjskieczankra.pl lub kontakt@bricatclub.pl (deklaracja musi być zeskanowana z podpisem)

Pobierz druk deklaracji

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków BRI CC i opłaceniu składek prosimy hodowców o zgłaszanie kotów w celu zamieszczenia informacji hodowlanych na stronie internetowej.