Witamy na stronie www klubu
hodowców kotów brytyjskich
Strona ta powstała z myślą o tym, aby
dostarczyć jak najwięcej informacji na
temat rasy i hodowli kotów brytyjskich
Zapoznaj się z działalnością bcc i...

Regulaminy

REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW I MIŁOŚNIKÓW KOTÓW BRYTYJSKICH – BRI CAT CLUB

ROZDZIAŁ I
Nazwa, Osobowość Prawna, Czas i Teren Działania

§ 1

Klub Hodowców i Miłośników Kotów Brytyjskich BRI CAT CLUB jest Klubem zawiązanym na czas nieokreślony, nie posiadającym osobowości prawnej a działającym w oparciu o przepisy i regulaminy Federation Internationale Feline (FIFe)

§ 2

Klub używa nazwy Klub Hodowców i Miłośników Kotów Brytyjskich BRI CAT CLUB, zarezerwowanej wyłącznie dla działalności Klubu.
Nazwa oraz znak Klubu Hodowców i Miłośników Kotów Brytyjskich BRI CAT CLUB podlegają ochronie prawnej.

§ 3

Terenem działalności Klubu są kraje będące członkami FIFe ze szczególnym uwzględnieniem Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest siedziba Lubelskiego Klubu Kota Rasowego w Lublinie.

§ 4

Klub jest organizacją hobbistyczną zrzeszającą hodowców oraz miłośników kotów brytyjskich.
BRI Cat Club opiera swą działalność na społecznej pracy jego członków i jest organizacją non-profit.

§ 5

Klub działa pod patronatem Lubelskiego Klubu Kota Rasowego korzysta z jego struktur finansowych, konta bankowego oraz systemu księgowania.

ROZDZIAŁ II
Cele i Sposób Działania

§ 1

Celem działalności Klubu jest:

a) Zrzeszanie hodowców i miłośników kotów rasy brytyjskiej
b) Upowszechnianie wiedzy na temat kotów rasy brytyjskiej
c) Promocja stowarzyszonych hodowli kotów rasy brytyjskiej
d) Współpraca z klubami felinologicznymi w kraju i za granicą
e) Prowadzenie strony internetowej Klubu
f) Uczestnictwo w imprezach związanych z propagowaniem hodowli kotów rasy kot brytyjski lub samodzielne organizowanie takich imprez