Witamy na stronie www klubu
hodowców kotów brytyjskich
Strona ta powstała z myślą o tym, aby
dostarczyć jak najwięcej informacji na
temat rasy i hodowli kotów brytyjskich
Zapoznaj się z działalnością bcc i...

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu SUPER KOT

1. Konkurs jest organizowany pod patronatem Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia.

2. Każdy hodowca/wystawca klubu sfederowanego w Felis Polonia ma prawo zgłosic kota do
ogólnopolskiej corocznej edycji konkursu Super Kot*.

3. W konkursie moga brac udział wyłacznie koty zarejestrowane w jednym z klubów zrzeszonych w
Felis Polonia.

4. Konkurs Super Kot* ma charakter rankingu.

5. Licza sie wyłacznie rezultaty z maksymalnie:
 12 wystaw dla kotów dorosłych,
 8 wystaw dla kotów w klasie kociat i/lub młodziey (kl. 12 i 11),
organizowanych pod patronatem FIFe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego,
którego konkurs dotyczy. Hodowca sam wybiera wystawy, z których wyniki beda sie liczyc do konkursu.

6. Koty klasyfikowane sa w 6 grupach i 4 kategoriach bez wzgledu na rase:
KATEGORIA I
1 Grupa – dorosłe kocury (kl. 1,3,5,7,9)
2 Grupa – dorosłe kotki (kl. 1,3,5,7,9)
3 Grupa – młodzie i kocieta (kl. 11,12)
4 Grupa – kastraty (kl. 2,4,6,8,10)
5 Grupa – kastratki (kl. 2,4,6,8,10)
6 Grupa – weterani (kl. 17)
KATEGORIA II
1 Grupa – dorosłe kocury (kl. 1,3,5,7,9)
2 Grupa – dorosłe kotki (kl. 1,3,5,7,9)
3 Grupa – młodzie i kocieta (kl. 11,12)
4 Grupa – kastraty (kl. 2,4,6,8,10)
5 Grupa – kastratki (kl. 2,4,6,8,10)
6 Grupa – weterani (kl. 17)
KATEGORIA III
1 Grupa – dorosłe kocury (kl. 1,3,5,7,9)
2 Grupa – dorosłe kotki (kl. 1,3,5,7,9)
3 Grupa – młodzie i kocieta (kl. 11,12)
4 Grupa – kastraty (kl. 2,4,6,8,10)
5 Grupa – kastratki (kl. 2,4,6,8,10)
6 Grupa – weterani (kl. 17)
KATEGORIA IV
1 Grupa – dorosłe kocury (kl. 1,3,5,7,9)
2 Grupa – dorosłe kotki (kl. 1,3,5,7,9)
3 Grupa – młodzie i kocieta (kl. 11,12)
4 Grupa – kastraty (kl. 2,4,6,8,10)
5 Grupa – kastratki (kl. 2,4,6,8,10)
6 Grupa – weterani (kl. 17)
KATEGORIA V
koty domowe (kl. 14)

7. Kot z najwieksza iloscia punktów w każdej kategorii i grupie otrzyma tytuł Super Kot*, czyli tytuł ten zostanie przyznany maksymalnie 25 kotom.

8. W pokazie Super Kot* na koszt organizatora wezmie udział maksymalnie 75 kotów z najwieksza iloscia punktów z każdej kategorii w liczbie:
 3 kotki
 3 kocury
 3 młode 3-10 miesiecy
 3 kastraty
 3 kastratki
 3 weterany
 3 kotów domowych

9. Do każdej grupy może zakwalifikować się maksymalnie 10 kotów. Koty poza miejscem 10 nie będą ujęte w Rankingu Super Kot*, choć ich zgłoszenie zostało przyjęte.

10. Dyplomy przyznawane sa wszystkim kotom zaproszonym na pokaz Super Kot*, maksymalnie 75 kotów.

11. Punktacja odbywa sie w/g nastepujacych zasad, a do konkursu liczy sie tylko jeden najwyższy wynik uzyskany na danej wystawie:
WW – 50 pkt.
NOM BIS na WWS – 25 pkt.
BOB / BIC – 40 pkt.
BIS / BOS / BIS breed – 35 pkt.
NOM BIS – 25 pkt.
BIV – 15 pkt.
HP – 10 pkt.
CACS / CAPS – 5 pkt.
CAGCIB / CAGCIP – 4 pkt.
CACIB / CAPIB – 3 pkt.
CAC / CAP – 2 pkt.
Ex 1 – 1 pkt.

12. Podstawą udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 10 stycznia roku następnego na adres ranking@felispolonia.eu czytelnie wypełnionego formularza w/g określonego wzoru oraz kopii dyplomów i kart ocen z wybranych zagranicznych wystaw.

13. W sprawach skierowanych przez Biuro Felis Polonia do właściciela kota w celu wyjaśnienia lub dosłania dokumentów osoba zgłaszająca jest zobowiązana udzielić́ odpowiedzi w ciągu 7 dni. W przypadku braku odpowiedzi właściciela w tym terminie zgłoszenie zostanie odrzucone.

14. Wyniki zostana opublikowane na stronie internetowej Felis Polonia do dnia 15 lutego roku nastepnego.

15. Zgłoszenie kota do Super Kot* jest równoznaczne z zaakceptowaniem w/w regulaminu.

16. Polska Federacja Felinologiczna Felis Polonia zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

17. Polska Federacja Felinologiczna Felis Polonia zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

ZGŁOSZENIE – http://www.felispolonia.eu/public/z-sk-nw2014.pdf