Witamy na stronie www klubu
hodowców kotów brytyjskich
Strona ta powstała z myślą o tym, aby
dostarczyć jak najwięcej informacji na
temat rasy i hodowli kotów brytyjskich
Zapoznaj się z działalnością bcc i...

Opłaty

W związku z potrzebą zapewnienia środków na bieżącą działalność Klubu Hodowców i Miłośników Kotów Brytyjskich, w klubie obowiązują opłaty w następującej wysokości:

Okres składkowy w Klubie wynosi 12 miesięcy, zaczyna się 1 stycznia i kończy się 31 grudnia roku bieżącego. Ze względów organizacyjnych składki pobierane są jednorazowo, z góry, za cały rok (za pierwszy rok: składka + opłata wpisowa).

W momencie przystąpienia do Klubu w pierwszym półroczu (1 styczeń – 30 czerwiec) kwota składki wynosi 50 zł, a w drugim (1 lipiec – 31 grudzień) kwota składki wynosi 25 zł.

Aktualny okres składkowy: 01.01.2023 – 31.12.2023

Brak Państwa wpłaty jest jednoznaczny z rezygnacją z członkostwa w Klubie.

Konto bankowe

Składki – w wyżej określonej wysokości – prosimy wpłacać na konto Lubelskiego Klubu Kota Rasowego:

LKKR
ul. Przytulna 4
20-534 Lublin
KONTO: PKO BP SA VI/o Lublin 40 1020 3176 0000 5902 0059 5405

WAŻNE !!! Prosimy o dopisek – składka członkowska dla BRI CC lub wpisowe dla BRI CC. Pozwoli to na prawidłowe zaksięgowanie składki i przekazanie jej do dyspozycji Klubowi.

Klub BRI CC działa pod patronatem Lubelskiego Klubu Kota Rasowego i korzysta z jego struktur finansowych, konta bankowego oraz systemu księgowania.
Po dokonaniu opłaty prosimy o poinformowanie nas o tym za pomocą maila. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt czankra@kotybrytyjskieczankra.pl lub kontakt@bricatclub.pl